top of page
ext3.JPG

Architektonický ateliér  A4+architektúra, dizajn

Našou prácou sú komplexné architektonické, dizajnérske a urbanistické práce:

. novostavby, návrh interiérov

. obnova historických objektov 

. novostavby objektov 

. obnova hradov

. sanácia vlhkosti

. pasporty stavebno-technického stavu historických objektov

Návrhy, projekty stavieb, autorský dozor

bottom of page