top of page

obnova a dostavba rodinného domu

Adresa : Bohunice
Súkromný investor  
Projektanti : Ing.arch. A.Zorvanová

                    Ing.arch.P.Nižňanský
realizačný projekt : 2014
realizácia : 2015-2016
zastavaná plocha : 177m2 

 

novostavba rodinného domu - Rusovce

Adresa : Rusovce
Súkromný investor  
Projektanti : Ing.arch. A.Zorvanová

                    Ing.arch.P.Nižňanský
realizačný projekt : 2010
realizácia : 2011-2013
zastavaná plocha : 289m2 

 

Novostavba rodinného domu - Rusovce

novostavba rodinného domu - Štefultov

Adresa : Banská Štiavnica -Štefultov
Súkromný investor  
Projektant : Ing.arch. A.Zorvanová
                 
realizačný projekt : 2015
realizácia : 2015-2017
zastavaná plocha : 130m2 

 

bottom of page