top of page

Architektonický ateliér A4+1 architektúra, dizajn vznikol v roku 2003. Od svojho vzniku sa zaoberá nielen návrhmi novostavieb vrátane interiérov, ale aj obnovou historických objektov vrátane národných kultúrnych pamiatok, so špecializáciou na  torzálnu architektúru.

Rovnako riešime  koncepčné formovanie krajiny vo forme urbanistických  štúdií. 

Ing.arch.Peter Nižňanský  

Pochádza z Trenčína, žije v Banskej Štiavnici. Študoval na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, katedra experimentálnej a ekologicky viazanej tvorby. Po ukončení školy absolvoval prax v  architektonických ateliéroch v Paríži a vo Švédsku. Od roku 1994  pôsobí v Banskej Štiavnici, kde v roku 2003  založil ateliér architektúry a dizajnu A4+1 a v roku 2011 ateliér pre projekciu obnovy pamiatok Libela s.r.o. V spoločnosti vedie práce týkajúce sa projekcie a architektúry a je hlavným architektom. Dohovorí sa po anglicky a nemecky.

PN.jpg

Ing.arch.Adriana Zorvanová

Pochádza z Banskej Štiavnice, kde aj trvale žije. Študovala na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, katedra interiérového dizajnu. Po skončení školy absolvovala prax v architekto - nických ateliéroch v Bratislave.Od roku 2004 pracuje v ateliéri A4+1
v B.Štiavnici. V spoločnosti funguje ako samostatný architekt, ktorý pracuje flexibilne a kreatívne na samostatných projektoch. Zaujíma ju energia miest a vedomá práca s energiami. 

Ada-8.jpg
bottom of page